Aufenthalts- und Reservierungsbestimmungen (auf Polnisch)

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych w Pensjonacie Mimoza, ul. Leśna 1, 59-850 Świeradów Zdrój

I. Sposób dokonywania rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  1. telefonicznie zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
  2. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.
  3. on-line poprzez stronę: www.pensjonatmimoza.pl
 2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Pensjonat prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pensjonat rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Pensjonatu w formie przelewu bankowego,
 5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 7. Dane dot. konta bankowego:
  Nippon T. Wądołowski A. Marcinkowski s.c.
  ul. Willowa 4
  59-850 Świeradów-Zdrój
  Konto: Bank PKO BP 85 1020 2124 0000 8602 0094 6392
 8. Pozostała kwota płatna w pensjonacie przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

II. Anulowanie rezerwacji

 1. Warunki anulowania rezerwacji:
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Pensjonat zwraca:
  1. 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  2. 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.
  3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Pensjonacie, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

 

Regulamin pobytu w Pensjonacie Mimoza

1. Doba hotelowa

Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

2. Pobyt gościa w hotelu

Gość hotelowy nie może podnajmować lub użyczać pokoju osobom trzecim.
Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godziny 22:00.
W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55), na terenie całego pensjonatu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia przez obsługę hotelową faktu naruszenia tego postanowienia, Pensjonat ma prawo obciążyć konto Gościa kwotą 500,00 zł.

3. Usługi hotelowe

Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie – w miarę posiadanych możliwości zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie,
 • przechowywanie bagażu Gości zakwaterowanych w Pensjonacie.

Zasady przyjęcia zwierząt domowych w pensjonacie:

 • Dopuszcza się możliwość pobytu zwierząt domowych ( psów lub kotów) małych do 15 kg wagi, jedynie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.
 • Dodatkowa opłata za psa lub kota wynosi 30 zł/doba
 • Właściciel psa/kota zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami.
 • Pies na terenie obiektu musi być na smyczy i w kagańcu , pod pełną kontrolą właściciela.
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren jadalni.

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Speicher des Browsers gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und der Möglichkeit, die Cookie-Einstellungen zu ändern, finden Sie in Datenschutzerklärung .