Regulamin pobytu i rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych w Pensjonacie Mimoza, ul. Leśna 1, 59-850 Świeradów Zdrój

I. Sposób dokonywania rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  1. telefonicznie zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
  2. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.
  3. on-line poprzez stronę: www.pensjonatmimoza.pl
 2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Pensjonat prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pensjonat rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Pensjonatu w formie przelewu bankowego,
 5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 7. Dane dot. konta bankowego:
  Nippon T. Wądołowski A. Marcinkowski s.c.
  ul. Willowa 4
  59-850 Świeradów-Zdrój
  Konto: Bank PKO BP 85 1020 2124 0000 8602 0094 6392
 8. Pozostała kwota płatna w pensjonacie przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

II. Anulowanie rezerwacji

 1. Warunki anulowania rezerwacji:
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Pensjonat zwraca:
  1. 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  2. 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.
  3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Pensjonacie, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

 

Regulamin pobytu w Pensjonacie Mimoza

1. Doba hotelowa

Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

2. Pobyt gościa w hotelu

Gość hotelowy nie może podnajmować lub użyczać pokoju osobom trzecim.
Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godziny 22:00.
W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55), na terenie całego pensjonatu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia przez obsługę hotelową faktu naruszenia tego postanowienia, Pensjonat ma prawo obciążyć konto Gościa kwotą 500,00 zł.

3. Usługi hotelowe

Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie – w miarę posiadanych możliwości zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie,
 • przechowywanie bagażu Gości zakwaterowanych w Pensjonacie.

Zasady przyjęcia zwierząt domowych w pensjonacie:

 • Dopuszcza się możliwość pobytu zwierząt domowych ( psów lub kotów) małych do 15 kg wagi, jedynie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.
 • Dodatkowa opłata za psa lub kota wynosi 30 zł/doba
 • Właściciel psa/kota zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami.
 • Pies na terenie obiektu musi być na smyczy i w kagańcu , pod pełną kontrolą właściciela.
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren jadalni.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.